V začetku je bila Beseda, in Beseda je bila pri Bogu, in Bog je bila Beseda.
Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je po njej postalo, in brez nje ni nič postalo, kar je postalo.
V njej je bilo življenje, in življenje je bilo luč ljudem. Janez 1:1-4

Dobrodošli na mcreveil.org


DUŠA ŽRTVE NESREČE, KI PRIDE IZ TELESA


           
         
   
   
           
     
   
   
     
   
   
             Na vekomaj, o Gospod, je utrjena beseda tvoja v nebesih. Psalmi 119:89
Svetilo nogi moji je beseda tvoja in stezi moji luč. Psalmi 119:105

In spoznate resnico, in resnica vas osvobodi. Janez 8:32