Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1:1-4

Selamat datang di mcreveil.org      Klik disini untuk mengakses Situs      
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Untuk selama-lamanya, ya TUHAN, firman-Mu tetap teguh di sorga. Mazmur 119:89
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119:105

Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8:32