Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Johanneksen 1:1-4

Tervetuloa mcreveil.org

ONNETTOMUUDEN UHRIN SIELU, JOKA TULEE ULOS KEHOSTAAN           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa. Psalmi 119:89
Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Psalmi 119:105

Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Johanneksen 8:32