I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Dette var i Begyndelsen hos Gud.
Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.
I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys. Johannes 1:1-4

Velkommen på mcreveil.org

SJÆLEN TIL ET ULYKKESOFFER, DER KOMMER UD AF HANS KROP           
             
     
     
             
     
   
   
     
   
   
             HERRE, dit Ord er evigt, står fast i Himlen. Salme 119:89
Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys på min Sti. Salme 119:105

Og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder. Johannes 8:32