In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die
Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het
deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het
sonder Hom tot stand gekom nie. In Hom was daar lewe, en dié lewe
was die lig vir die mense.
Johannes 1 : 1 - 4

Welkom by mcreveil.org


DIE SIEL VAN 'N ONGELUKSLAGOFFER WAT UIT SY LIGGAAM KOM


       Klik hier om toegang tot die Webwerf te kry      
             
     
     
           
     
   
   
     
   
   
             U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel. Psalms 119 : 89
U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Psalms 119 : 105

En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Johannes 8 : 32