Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na
Początku u Boga.
Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało,
Co się stało.
W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. Jana 1:1-4

Witamy na mcreveil.org


CHRZCINY

Jak definitywnie opuścić obóz szatana

STUDIA BIBLIJNE

ROZEZNAWANIE


             
             
     
     
       Przejdź do witryny      
     
   
   
     
   
   
             O Panie! słowo twoje trwa na wieki na niebie. Psalmów 119:89
Słowo twe jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieszce mojej. Psalmów 119:105

Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jana 8:32